• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thống nhất triển khai, tổ chức thực hiện Nghị Quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

ảnh minh họaSáng ngày 22/4/2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn tổ chức Họp thống nhất triển khai, tổ chức thực hiện Nghị Quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. Theo đó đối với lĩnh vực công thương, ngày 30/01/2021 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường năm 2021.

Tham dự cuộc họp có ông Trần Anh Thuần, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Bà Triệu Kim Chi, Phó Trưởng Phòng QLTM- Sở Công Thương, Phòng XTTM Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và các chủ thể được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

ảnh minh họa 

Ông Hà Xuân Thảo, Trưởng Phòng XTTM hướng dẫn về các quy định, trình tự, thủ tục triển khai 

Tại cuộc họp, các chủ thể được hỗ trợ kinh phí đã được nghe quán triệt về các nội dung Nghị Quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn và hướng dẫn quy trình lập, xây dựng và thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ mở rộng thị trường.

ảnh minh họa

Đại diện các chủ thể được hỗ trợ kinh phát biểu tại cuộc họp

ảnh minh họa

 

Bà Triệu Kim Chi, Phó Trưởng phòng QLTM – Sở Công Thương phát biểu  tại cuộc họp

Thông qua cuộc họp giúp các chủ thể được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn nắm bắt được các nội dung và trình tự, thủ tục triển khai và thanh quyết toán đối với hoạt động mở rộng thị trường./.

Vi Văn Hoàn – Phòng Xúc tiến thương mại