• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn

Mời tham dự khoá đào tạo" Nghiệp vụ Xúc tiến thương mại phía Bắc 2013"

Nhằm nâng cao kiến thức về thị trường, kỹ năng xúc tiến thương mại cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại của các đơn vị và địa phương, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức khóa  đào tạo “Nghiệp vụ xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc 2013”,  (Chương trình dự kiến đính kèm) cụ thể như sau:

 

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn

Địa chỉ: số 211, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh,  thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn.

    Điện thoại: 02053 873 142; 

    Fax: 02053 873 142; 

    Website: www.langsontrade.vn

    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.