• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội nghị tập huấn về “Quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu”

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2017, sáng ngày 13/6/2017 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến thương mại phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Hawking, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Hội nghị tập huấn về “Quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu”. Dự và chỉ đạo Hôi nghị có đồng chí Đoàn Bá Nhiên, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương. Cùng tham dự còn có hơn 100 học viên là Lãnh đạo doanh nghiệp; Cán bộ quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã nhấn mạnh vai trò của quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu. Thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp có vị trí cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển bền vững, lâu dài của các tổ chức, doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức chung về thương hiệu, không ngừng nâng cao nhận thức tầm quan trọng trong việc trong xây dựng và phát triển thương hiệu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Thịnh Trưởng bộ môn Thương hiệu, Đại học Thương mại Hà Nội trình bày tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Thịnh Trưởng bộ môn Thương hiệu, Đại học Thương mại Hà Nội truyền đạt những vấn đề chung, cốt lõi về quản trị xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu, trong đó trọng tâm phân tích chiến lược cạnh tranh bằng thương hiệu; các nội dung truyền thông thương hiệu; các công cụ truyền thông thương hiệu và phương pháp lập Kế hoạch truyền thông thương hiệu.

Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ nhiều vấn đề về kiến thức chung và một số vấn đề cụ thể tại doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp có được kiến thức để chủ động hơn trong xây dựng và phát triển thương hiệu đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nắm chắc được các phương pháp truyền thông thương hiệu trong thời đại bủng nổ thông tin hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thực tiễn.

Từ Như Hiển, Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn