• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mời tham gia Chương trình Khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phát triển thương mại biên giới và miền núi năm 2015 tại Lạng Sơn

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Căn cứ Quyết định số 10791/QĐ-BCT ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung đợt 2 Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015.

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-XTTM ngày 05/11/2015 của Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn về tổ chức Khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phát triển thương mại biên giới và miền núi năm 2015 tại Lạng Sơn. 

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn phối hợp với Vụ Thương mại biên giới và miền núi – Bộ Công Thương và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương - Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phát triển thương mại biên giới và miền núi năm 2015 cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân đang sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể sau:  

1. Mục tiêu chương trình:

-  Giúp các doanh nghiệp, đơn vị xây dưng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh doanh, mạng lưới bán lẻ tại thị trường nội địa.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển thương mại cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực phân phối và tiêu thụ hàng hóa, phát triển thương mại trong khu vực.

- Giúp học viên các đơn vị tham gia nắm vững những kiến thức về công tác quản lý nhà nước, nghiệp vụ cần thiết về hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng vào thực tế của từng doanh nghiệp.      

2. Đối tượng tham gia:

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân đang sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, tổ chức XTTM  trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung: Bao gồm các Chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Các chủ trương chính sách khuyến khích phát triển thương mại khu vực biên giới miền núi nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

Chuyên đề 2: Kỹ năng nghiên cứu thị trường, thu thập, phân tích và xử lý thông tin.

Chuyên đề 3: Kỹ năng tổ chức mua bán, tiêu thụ sản phẩm ở các khu vực biên giới miền núi.

Chuyên đề 4: Kỹ năng xây dựng mạng lưới kinh doanh, phân phối, tạo dựng thị trường giữa khu vực biên giới miền núi với các địa phương trong và ngoài nước.       

4. Thời gian, địa điểm:

Thời gian học: Từ ngày 30/11- 01/12/2015.

Địa điểm: Nhà hàng - Khách sạn Trung Xuân, số 29 đường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn.

5. Kinh phí tham gia: Miễn phí.     

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn trân trọng kính mời các tổ chức doanh nghiệp, các hợp tác xã, thương nhân có nhu cầu tham gia gửi Bản đăng ký theo mẫu về Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn số 211 Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trước ngày 20/11/2015:

Điện thoại/fax: 025 3873142;

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Website:langsontrade.vn;

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Hà Xuân Thảo – ĐT: 01235055888

đăng ký tại đây

Thúy Hằng