• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tìm kiếm đối tác

Giao thương hàng hoa quả

 

Công ty Hoa kỳ cần tìm đối tác

Tập đoàn Adjmi Apparel Group (www.Adjmi.com) đang tìm đối tác là các nhà máy dệt may Việt Nam có khả năng thực hiện các công đoạn dệt, nhuộm, hoàn thiện sản phẩm.