• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG

Bản tin cơ hội giao thương trên Cổng thông tin Thị trường nước ngoài từ ngày 15/08 đến 23/08:

Ấn phẩm trực tuyến, chuyên sâu về thị trường nước ngoài và ngành hàng xuất khẩu Việt Nam gắn với nhu cầu thông tin của doanh nghiệp.

 

Bản tin cơ hội giao thương trên Cổng thông tin Thị trường nước ngoài từ ngày 08/08 đến 14/08:

Cơ hội giao thương

1.       Một doanh nghiệp Brazil cần nhập khẩu sản phẩm dừa khô

Một doanh nghiệp Brazil cần nhập khẩu sản phẩm dừa khô. Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng và nhu cầu xin liên hệ: